Visuell tolkning av Czeslaw Milosz poesiNon Fiction published in Uppsala Fria. || Artikel / Intervju publicerad i Uppsala Fria.