Kategori: Blog

Vi bär alla skuld och tåg är sena

I Hyperobjects. Philosophy and Ecology After the End of the World från 2013, formulerar den brittiska filosofen Timothy Morton begreppet hyperobjekt för att kunna tala om supermassiva objekt som exempelvis klimatsystemet. Hyperobjekt är objekt som inte endast har en (super)massiv utsträckning i rummet utan även en (super)massiv temporal utsträckning. Som begrepp är hyperobjekt tacksamt för

Byråkratiska vuxenlekar är absurda och absurditeten är en polemisk gest utan verksamt innehåll

Jacob Burnett talar i Kafka for the Twenty-first Century om den västerländska humanismens förlust av det transcendentala centret – och han gör det huvudsakligen i relation till Friedrich Nietszches förkunnelse om Guds död, dess hammarfilosoferande (Twilight of the Idols or How to Philosophize with a Hammer, orig. Götzen-Dämmerung, 1889).  Det transcendentala centrets frånfälle fungerar dock

Stickskott: Don Delillo och konspirationer

Jag har börjat förundersökning till en längre litteraturvetenskaplig essä, och som förväntat, skjuter stickskott ut och iväg mest hela tiden: intressanta doftspår som det känns mig omöjligt att inte (för)ledas av. Lägger dem därför här, för att på så sätt upprätta en sorts tankens hygienregim, för att i möjligaste mån undvika den där sortens kittlande