Kategori: Blog

Vi bär alla skuld och tåg är sena

I Hyperobjects. Philosophy and Ecology After the End of the World från 2013, formulerar den brittiska filosofen Timothy Morton begreppet hyperobjekt för att kunna tala om supermassiva objekt som exempelvis klimatsystemet. Hyperobjekt är objekt som inte endast har en (super)massiv utsträckning i rummet utan även en (super)massiv temporal utsträckning. Som begrepp är hyperobjekt tacksamt för

Byråkratiska vuxenlekar är absurda och absurditeten är en polemisk gest utan verksamt innehåll

Jacob Burnett talar i Kafka for the Twenty-first Century om den västerländska humanismens förlust av det transcendentala centret – och han gör det huvudsakligen i relation till Friedrich Nietszches förkunnelse om Guds död, dess hammarfilosoferande (Twilight of the Idols or How to Philosophize with a Hammer, orig. Götzen-Dämmerung, 1889).  Det transcendentala centrets frånfälle fungerar dock